Loading...

Privacy Verklaring

Laura Weemering Photography is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:  laura @ weemering.nl | + 31 6 464 28 303


Persoongegevens die verwerkt worden

Laura Weemering Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Laura Weemering Photography en/of omdat u deze zelf aan Laura Weemering Photography verstrekt.

Laura Weemering Photography kan de volgende persoonsgegevens verwerken.

Voor- (en achternaam) | Telefoonnummer | E-mailadres | Adresgegevens | IP adres


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Laura Weemering Photography heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via laura@weemering.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Waarom Laura Weemering Photography  persoongegevens verwerkt

Laura Weemering Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomt van opdracht.

 Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Ter afhandeling van betaling.

Uit wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.


Hoe lang Laura Weemering Photography persoonsgegevens bewaart

Laura Weemering Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Om aan de wettelijke verplichting van administratie te voldoen.

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren


Delen van persoonsgegevens met derden

Laura Weemering Photography verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen website bezoek, cookies, en vergelijkbare technieken

Op de website van Laura Weemering Photography worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoekgedrag. Deze gegevens zijn geanonimiseerd 

Op de website van Laura Weemering Photography wordt gebruik gemaakt van ReCaptcha. ReCaptcha controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar laura@weemering.nl. Laura Weemering Photography zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging

Laura Weemering Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Laura Weemering of via laura@weemering.nl.

www.weemering.nl is een website van Laura Weemering