Loading...

Algemene Voorwaarden

Versie: Februari 2019


Algemeen


Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, diensten en overeenkomsten door Laura Weemering handelend onder de naam Laura Weemering Photography.

Bij het boeken van fotoshoot, reportage, workshop of andere fotografische dienst gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand kenbaar maken. Onder schriftelijk wordt ook per-email verstaan.

De persoon of personen waarmee een overeenkomst wordt gesloten wordt hierna als de klant aangeduid.

Foto’s (RAW & JPG) Photoshop bestanden (PSD) en albums worden onder andere, maar niet uitsluitend, onder fotografisch werk verstaan.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Laura Weemering Photography worden aangepast.

Contactgegevens:  laura @ weemering.nl | + 31 6 464 28 303


Boekingen

Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Laura Weemering Photography heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding dit aanbod te herroepen.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

Eventuele reiskosten zijn niet in de prijs van een fotoshoot inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.

Bij reportages op locatie geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Laura Weemering denkt uiteraard graag mee en kan hierin adviseren. 

Indien een bepaalde locatie gewenst is, is Laura Weemering Photography niet verantwoordelijk voor locatievergoedingen zoals toegangskosten en parkeerkosten

Laura Weemering Photography kan een opdracht weigeren indien na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van de opdracht voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

Het weer is een onstabiele factor. Bij regen kunnen er geen foto’s gemaakt worden maken vanwege apparatuur. De fotoshoot kan dan zowel door de fotograaf als door de klant afgezegd worden. Uiterlijk op de ochtend van de geplande datum zal er een besluit worden genomen. Er wordt samen gekeken naar een andere datum om alsnog de fotoshoot in te plannen


Annulering

Bij annulering of overmacht van de Laura Weemering Photography (bijvoorbeeld ziekte) wordt de klant zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Er wordt een nieuwe datum gepland of de klant heeft recht de fotografische dienst te annuleren. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden en onmacht) is de aansprakelijkheid van Laura Weemering Photography beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag.

Bij annulering van de klant minder dan 24 uur voor de geplande fotografische dienst wordt 10% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht voor het vrij houden van de dag. Daarnaast kunnen reeds gemaakte reiskosten (zoals aangeschafte treinkaarten, openbaar vervoerskosten), in rekening worden gebracht.


Reportages, Fotoshoots & Overige Fotografische Diensten

Laura Weemering Photography zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren in de stijl en de kwaliteit waarin de fotograaf gebruikelijk werkt. Laura Weemering Photography is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.

Bewerking

Laura Weemering Photography levert foto’s in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, tenzij anders afgesproken. Foto’s worden bewerkt op onder meer kleur, contrast, licht, witbalans en uitsnede. Foto’s die naar mening van Laura Weemering Photography beter tot hun recht komen in zwart-wit, worden tevens in zwart-wit geleverd. Laura Weemering Photography verwijdert slechts storende elementen indien zij dit zelf nodig acht. Laura Weemering Photography levert geen onbewerkte originele foto’s aan de klant.

Levering

Uit iedere fotoreportage wordt een ruime selectie van de foto’s gemaakt. Laura Weemering Photography maakt een selectie van de naar haar inzicht beste foto’s.

De gekochte selectie wordt digitaal aangeleverd op hoge resolutie zonder logo:

Fotoshoot: Binnen twee weken na de fotoshoot, tenzij anders is overeengekomen, zijn de foto’s, voorzien van groot waterlogo, beschikbaar via een online gallery. De klant kan de foto’s uit deze online gallery downloaden en zelf een selectie van de gewenste foto’s maken. Nadat de betaling is ontvangen, ontvangt de klant de foto’s zonder waterlogo en op hoge resolutie via Wetransfer. Deze online gallery blijft zes maanden beschikbaar, maar kan eerder offline worden gehaald als de selectie reeds heeft plaatsgevonden.

Reportage: De fotograaf streeft er na enkele dagen na de reportage enkele bewerkte foto’s naar de klant te sturen als preview. Nadat de betaling is ontvangen, ontvangt de klant binnen twee tot vier weken na de reportage , tenzij anders is overeengekomen, de foto’s zonder waterlogo en op hoge resolutie via een online gallery. De klant kan de foto’s uit deze online gallery zelf downloaden op zowel hoge als lage resolutie. Deze online gallery blijft zes maanden beschikbaar.

Betaling

De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden. De foto’s worden digitaal afgeleverd nadat de betaling ontvangen is. Dit geldt ook voor nabestellingen.

Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, dan krijgt u een herinnering. Is het bedrag 60 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan is Laura Weemering Photography genoodzaakt de klant in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor de rekening van de klant.


Foto’s en Fotografisch Werk

Bij het boeken van Laura Weemering Photography geeft de klant Laura Weemering Photography, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen, toestemming om alle gemaakte foto’s en fotografisch werk te gebruiken ter promotie van de beroepsactiviteiten. Zoals, maar niet beperkt tot de website en social media kanalen. Het niet mogen publiceren van de beelden van een bruidsreportage kost €250,- extra.

De gekochte bestanden worden minstens een jaar vanaf de datum dat de fotografische dienst plaatsvond bewaard. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up. Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Laura Weemering Photography kan besluiten de bewerkte en onbewerkte bestanden langer te bewaren, tenzij anders is overeengekomen, ter promotie van beroepsactiviteiten. Zoals, maar niet beperkt tot de website en social media kanalen.

Indien men zelf producten bestelt van de door Laura Weemering Photography aangeleverde fotografische diensten, is Laura Weemering Photography niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.


Auteursrecht en Publicaties

Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij Laura Weemering Photography. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Laura Weemering Photography.

Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.

Publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laura Weemering Photography is niet toegestaan. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor eigen gebruik en niet voor publicatie. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.

Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

Bij het boeken van Laura Weemering Photography geeft de klant Laura Weemering Photography, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen, toestemming om alle gemaakte foto’s en fotografisch werk te gebruiken ter promotie. Zoals, maar niet beperkt tot de website en social media kanalen, portfolio, visitekaartjes, flyers en wedstrijden. Het niet mogen publiceren van de beelden van een bruidsreportage kost €250,- extra.

De klant mag foto’s voor privé gebruik op social media plaatsen. Bij foto’s die zijn gemaakt zonder vergoeding dient ten alle tijden het volgende vermeld te worden: Foto: Laura Weemering Photography | www.weemering.nl.

Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.


Cadeaubonnen

U kunt bij Laura Weemering Photography een cadeaubon kopen. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Laura Weemering Photography.

De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte. 

Cadeaubonnen geven geen garantie tegen prijswijzigingen.

Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.


Aansprakelijkheid

Laura Weemering Photography is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van Laura Weemering Photography. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag

Laura Weemering Photography is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert het moment daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De klant kan de Laura Weemering Photography voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.


Privacy en persoonsgegevens

Zie: Privacy Verklaring